تست اجرا در دماوند

عکس تست اجرا مینا هاشمی

برای اینکه کسی در حسرت رویا و آرزوش نمونه رویای مجری شدن،به اتفاق دوستم الهه رضایی و دوستان در قاب کودک شهر به شهر میرویم تا همه خودشونو برای مجری شدن محک بزنن اینجا دماونده

بیشتر بخوانید